Сервиз

Сервизът на Про Маш е основна част от дейноста на фирмата. Техниците са със сертификати от МАРИНИ за извършено обучение и практика. Направени  са множество монтажи на асфалтови бази, инсталации за емулсии, инсталации за модифициран битум и др. Също така са извършени много пускове и тестове на всякакви пътностроителни машини. Не на последно място техниците имат голяма роля в търговската дейност на Про Маш, както и в помоща при изготвянето на рецептите за смесите, на клиентите на фирмата.

 Прецизната и коректна работа на екипа през последните 10 години изгради доверие и чувствно на сигурност в европейските партньори  и основно на МАРИНИ, така че сътрудничеството между компаниите още повече се заздрави. През последните години се наблюдава тенденция на работа извън България. От фирмата производител на асфалтосмесители МАРИНИ наемат техницетите от Про Маш за монтажи извън страната. Последния напревен такъв е в Беларус. Очакват се множество монтажи на асфалтосмесители в региона около нашата страна. Има няколко поръчани бази от Турция и се очакват поръчки от Румъния, Сърбия, Македония и др.

 Има изграден план за разработване на вид услуга – АБОНАМЕНТ, като смисълът ще бъде абонирането на клиенти в това число и с различни от МАРИНИ асфалтови бази за извършване на профилактични технически прегледи на съоръженията, които освен, че ще помагат на нашите клиенти, ще ни държат в постоянен контакт с тях, както и ще носят на Про Маш приходи от резервни части.

 Сервизът на фирмата също така работи тясно свързан с лаборатория за калиблиране на везни и теглилки, което дава допълнителни възможности за услуги и връзки с клиенти.

 Във връзка с изброените по-горе услуги, които изпълнява сервиза на Про Маш има за цел да увеличи броя на своите техници, така че да може да поеме всичката работа, която се очаква за в бъдеще. След нужното обучение и набавянето на международни сертификати сервизът на фирмата ще бъде с голям дял в годишните приходи на компанията. 

 

to top