Начало > Фокус > Рециклиране

Рециклиране

Асфалтосмесителите могат да бъдат окомплектовани със серия от съоръжения за рециклиране на смеси, добавайки фрезован материал.
Процентите на фрезован материал използван за рециклиране могат да бъдат различни според условията, като температура, влажност и т.н. Най-често използваните решения са следните:    
RAP захранващ директно чрез горещия елеватор максимално  10-15%.
предимства
•    Ниски инвестиционни изисквания
минуси
•    Надвишаване на температурата, на новите агрегати, голямо изхвърляне на RAP
•    Без пресяване
•    Малко RAP %
•    Емисиите от пара при топлия елеватор и миксера трудно се регулират

RAP, който се добавя директно в миксера. Максимум  % на RAP до 25%.
предимства
•    новите агрегати се пресяват за да се получи много прецизна смес
минуси
•    загряване на новата фракци над нормалното
•    малко RAP%
•    проблеми с лентата заради прегряването на материалите
за да се максимизира RAP% във всяка рецепта се изисква следното:
1.    когато  RAP% по-малко от 15-20%, RAP се миксира директно в миксера
2.    когато RAP е до 35%, RAP се добавя директно в барабана, чрез рециклиращ пръстен
3.    две отделни линии за RAP захранващи рециклиращия пръстен и миксера достигайки 40% RAP в сместа.
RAP захранващ барабана чрез рециклиращ пръстен, достигайки до 35 % от сместа.
предимства
•    голямо количество RAP %
•    подгряване в барабана използвайки пламака от горелката
•    ниски капитални инвестиции
•    готовият материал не се променя, когасто се използват до 35% RAP
•    възможност подновяване на съществуващата база
минуси
•    Новите агрегати не могат да бъдат пресяти
RAP 50%, използвайки паралерен барабан рециклиране.
преимства
•    възможност за пресяване на новите агрегати
•    прецизно измерване на RAP с кантар
•    контролиране на температурата на RAP
•    много голям процент RAP в рецептите
•    крайният продукт е непроменен при използване до 50% от RAP
•    вредните емисии са в нормите
минуси
•    високи капиталови разходи
 

to top