Начало > За нас

За нас

           Про Маш ЕООД е фирма, създадена през 2000г.  с цел дейността й да бъде насочена към пътно строителство. През всички тези години фирмата се наложи в пътния сектор сред всички големи пътностроителни фирми изграждащи най-големите инфраструктурни поректи със своя професионализъм, коректност и техническа грамотност. Малкият брой служители дава като предимство гъвкавост и динамичност на фирмата в изключително трудна среда на глобализация и сливания. Продажбите на фирмата са свързани основно с професионална техника и от там идва името й – Про Маш (професионални машини). През 2000 г. е сключен договор за изключителен представител на МАРИНИ – Италия. Основната дейност на фирмата е свързана с продажба, монтаж и сервиз на високотехнологични асфалтосмесители. Многобройните иноватини, инженерни решения на последните модели асфалтосмесители водят до висока производителност, над 30 % енергоспестяване от предшествениците си както и перфектно проектирана машина със супер здрави материали. Възможността на софтуера към управлението на базата да предлага над 500 рецепти и дава на производителя възможност от множество избори, гъвкавост и високо качество на материала. Тези параметри на асфалтовите бази дават на Про Маш предимство спрямо конкуренцията и както и с всякакъв тип пътнострителна техника. През изминалите години на българския пазр се доставиха, монтираха и работят успешно на нашите пътища асфалтополагащи машини МАРИНИ с широчина на полагане от 3.10 м до 9 м, валяци, инсталации за производство на емулсии, цистерни за битум, за пръскане на емулсии, асфалтосмесители с различна производителност от 80 т/час до 320 т/час – мобилни, контернейни и стационарни. През последните няколко години фирмата успя да сключи договор за представителство с фирма Брайнинг – Секмар Германия, която произвежда машина за запълване на фуги и пукнатини, машини за финни покрития и сларисил. Успешно вече работят няколко машини за фугиране като част от модернизирането на няколко от големите играчи на пазара. Про Маш сключи също така договор за представителство с фирма SAE, която произвежда инсталации за студени смеси, студен асфалт и рециклиране . Това според нашата фирма е част от бъдещето в пътния сектор, така че ще е основно усилие на Про Маш през следващите няколко години в налагането на тези технологии. Освен всичката възможност за модерна и иновативна техника, фирмата има няколко пратньора от Европа за пътностроителна техника втора ръка като асфалтополагащи машини, валяци, фрези, цистерни за емулсия, асфалтосмесители и всякакъв тип техника. Много от техниката е рециклирана и напълно обновена. Про Маш има подписан договор за представителство на фирма Итерхимика – Италия, която произвежда химически добавки за производство на асфалтови смеси. В гамата й влизат продукти като добавки за адхезия, студени смеси, емулгатри, цветни асфалти, целуозни фибри за производство на сплит мастик и много други. През годините на работа с големите пътни фирми и монтирането, и подържането на асфалтосмесителите Про Маш създаде сервиз с лицензирани техници от МАРИНИ, които имат възможност да правят монтажи както в България, така и във всяка точка на Европа и Света. Нашата фирма е част от Пловдивския панаир вече 13 години без прекъсване, като всяка селдваща година нашият екип от партньори се разраства все повече. Последното изложение в Пловдив през 2012 г. освен основния партноьр на Про Маш фирма МАРИНИ – Италия бяхме подкрепени от директори на Брайнинг – Секмар-Германия, SAE – Франция и Итерхимика – Италия. Екипът беше така свормиран, че практически нямаше въпроси от страна на пътни фирми, на които да нямахме готов отговор и техническо решение. Нашата стратегия следващия панаир през 2013 г. да сме още по-голям отбор с по-мащабен и вдъхващ респект и сила щанд.
        Фирма МАРИНИ, която е основен партньор на Про Маш е създадена през 1899 година от Джузепе Марини в Алфонсине (Равена) Италия и е най-старата фирма в света за производство  на пътно-строителна техника. Има свои дъщерни фирми в Китай, Русия, Аржентина, Румъния и успешно продава своите продукти на всички пазари в света.
     В МАРИНИ – Италия работят 500 души персонал, които се грижат за извоюваното добро име на произвежданите от тях продукти. Компанията е една от дванадесетте фирми в най-голямата световна група ФАЯТ – Франция, която предлага всички видове пътно-строителна  техника, необходима за строителство на пътища.
        В момента в България работят  успешно 21 асфалтосмесители  МАРИНИ – с проиводителност от 80 до 320 т/час. По-голямата част от тях са окомплектовани с инсталация за рециклиране и инсталация за производство на емулсии. Благодарение на микропроцесорните системи, които следят технологичния процес се осигурява надежна работа на оборудването и прозрачна информация за оценка на оперативно – икономическите данни.  Дългогодишния опит , натрупан от специалистите на МАРИНИ, предоставя новаторски и икономични решения – намален разход на горива, системи за изолации, функционална надежност на системите. Конструкцията на използваните горелки дават възможност за една добра комбинация за работа с дизел, мазут и газ. Обезпрашителната система изпълнява ефективно всички екологични изисквания. Управлението на асфалтосмесителите е просто и отговаря на всички изисквания на клиентите, като гарантира висока експлоатационна стабилност – най-важните контролни параметри и всички съобщения за повреда и предупреждения могат да бъдат контролирани от специално изграден за целта софтуер. Автоматизацията в управлението позволява бързата промяна на рецептите за производство на 500 вида асфалтова смес, регулирането на горелката и филтрите, както и автоматичния процес на претегляне и смесване. С вграден  модем се поддържа непрекъсната връзка с МАРИНИ и се спестява много от времето за необходимоста от сервизен техник, тъй като възникналата авария е възможно да се отстрани веднага след малка консултация със специалистите от фирмата-майка. На територията на гр. Търговище е монтиран най-големият в България асфалтосмесител МАРИНИ с производителност 320 т/час и е пуснат в експлоатация през месец март 2009 г. Окомплектован е с инсталация за рециклиране, което позволява използването на 35 % фрезован материал, което съответно намалява до голяма степен дозирането на нови инертни материали и количество битум за производство на асфалтова смес.
      Всичко това доказва голямата надежност и качество на асфалтосмесителните инсталации МАРИНИ. Първите монтирани в България през 70 те години на миналия век и до днес, са гаранция за успешна работа.

 

to top