TOP TOWER

Брошура


Ново поколение асфалтосмесители, разработени и създадени с иновативни технологии за модерни и високопрецизни асфалтови смеси
Топ Тауър е енергийно ефективен с над 20 % спестяване спрямo предишни поколения


Два вида са налични със силоз за готова смес под миксера и със скип

Производство Т/Ч
Влажност 3% – 5% 
Top Tower 3000 200 – 160
Top Tower 3000 P 240 – 180  
Top Tower 4000 280 – 220
Top Tower 4000 P 280 – 240

 

Top Tower 3000 Top Tower 4000
Диаметър на барабана 2.20m / 2.50m 2.50m / 2.70m
Капацитет на миксера 3 t 4 t
Капацитет 200 / 240 T/h 280 / 300 T/h
 

 

   Генерални спецификации

Функционални спецификации:
•    Компактен барабан/филтър
•    Силоз за собствена прах разположен под филтъра
•    Горелка, работеща на различни видове горива
•    Лесна смяна на сита, според размера и нуждите на клиента
Индустриални спецификации:
•    Модулен дизайн, който позволява лесен монтаж и демонтаж, и ниски разходи за смяна на

работната площадка
•    Перфектна изолация между компонентите, която позволява над 15 % енергийно спестяване
•    Всички най-модерни технологии на рециклиране могат да бъдат инсталирани на асфалтосмесителя
Непрекъснато развитие и модернизация
•    Минимизиране на електрическата мощност
•    Оптимизиране на консумацията, на горелката
•    Енергийно спестяване
•    Минимизиране на СО2 емисии
•    Произовдство на асфалт с минимизиране на енергията
•    Създаден за всички видове рециклиране   

Силоз за готова смес
     Силоз за готова смес под миксера; възможно е директно разтоварване. Капацитет на силоза от 110, 220 или 330 тона с 2, 4 или 6 отделения.
Силоз със скип с две отделени от по 55 тона
 

to top