MobyMix 1500

 
Описание на бетоновия възел
Полумобилни инсталации за дозиране и смесване, транспортируеми на стандартни камиони или контейнери, предназначени да намалят при минимално време и операции по монтаж и демонтаж;
инсталацията включва:
- комплект агрегатни контейнери, 4 отделения с вместимост 35 m3
- планетарен миксер модел SUN 1501 със скип
- структура за поддържане на смесителя
- цимент, вода, дозиращи устройства, разположени в горната част на смесителя
- контролен панел и система за управление Simem @ tic 3.0
Капацитет на завода:
Заводът е проектиран да произвежда до 45-50 m³/час. на стандартен мокър бетон  в 1,0 m³ на цикъл, в непрекъснато производство; Общият капацитет може да бъде засегнат от ограничения капацитет за приемане на смесители за камиони.

 

to top