Eagle 2500

Стандартната версия е полу-мобилна инсталация за дозиране и смесване с 4 хоризонтални контейнера с общ капацитет 65 м³, двуварен смесител модел RHYNO 2500 с наклонена система за подаване с лента, система за управление модел Simem @ tic 3.0.

Капацитет на завода:

Заводът е проектиран да произвежда до 65 - 70 m³/час стандартен бетон (референтна формула по-долу) с 1,7 m³ на цикъл, при непрекъснато производство, общата мощност може да бъде засегната от ограничения приемлив капацитет на миксерите камиони

 

to top