PMB

Инсталация за производството на модифициран битум за полимери 
 
Инсталация за производството на полимер модифициран битум чрез гранулирани полимери SBS. Необходимите неща за да работи инсталацията са: одобрен метод, одобрена рецепта за сместа на полимермодифицирания битум, необходимия суров материал, битум, гранулати (порести топчета или пухкав прах), SBS полимери.
Този метод ще покрие общите аспекти на подготовката на ПМБ смес със SBS типа на полимермодификатора, за да се повиши ефективността на битума при приложението му в пътя, пистите, чрез подобобряване продължителността на живота и намаляване на нивата на поддръжка.
 
Производствен процес
 
 
 
 
Подготовка на суровината преди процеса
a) Битума се подгрява до 170-180°C в цистерните за битум. 
b) Торбичките с прах-полимерите (предварително претеглени) се преброяват и се поставят около захранващата лента.
 
 
 
Подготовка на ПМБ
a) Битумът се изпомпва от цистерните за битум до T1 или T2 (измерване& миксиращ резервоар) чрез P1 (помпа за пълнене) в съответствие  с изисканото тегло на партидата (за минимално и максимално допустимо тегло на партидата, отнасящи се към книгата с инструкции на производителя за инсталацията). 
b) След минималното количество на партида, се прехвърля към T1 или T2, H1 или H2 (полимер захранващи ленти) започва и оператора трябва да започне зареждането с полимерни торбички. 
c) Операторът трябва да даде потвърждение чрез бутони B1 или B2,че всички полимери са заредени съобразно рецептата и количеството на сместа. 
d) Теглото на битума трява да бъде следено от PLC контролната система във връзка с рецептата и количеството на сместа, ако количеството полимер все още не е потвърдено от оператора, PLC спира операцията по пълненето на помпата  P1 и чака за потвърждение на полимерите. Когато се потвърдят полимерите PLC автоматично запълва теглото на цистерната до общото тегло на битума + количеството полимери. За по-добро изпълнение на разпадането на полимера в битума има високо режеща мелница, в която трябва да се изпомпа сместа от битума и полимерите, без да се чака. 
e) Когато битума и полимерите за заредени в цистерната, PLC започва да изпомпва битума и полимерите чрез  P2 (помпата за захранване на мелницата) и D (високо режещата мелница) до цистерната за складиране на ПМБ. 
f) Докато P2 изпомпва съществуващата смес битум-полимери, P1 пълни другата цистерна за следващата смес. Стъпките от “a” до “e” се повтарят до достигане общия капацитет на инсталацията  за ПМБ. 
 
Накисване
a) Накисването и включването на типа полимери SBS в битума, се извършва под ниско ниво на разбъркване на ПМБ в цистерната, като същевремнно се поддържа сместа в модифицирана температура 180°C. Ниското разбъркване се извършва около от 30 минути до 4 часа. 
 
Съхранение
a) ПМБ смеси се съхраняват в цистерни за ПМБ. За да се избегне образуването на бучки в сместа, тя трябва да се разбърква по  5-10 минути на всеки час. За увеличаване стабилитета на сместа, тя трябва да се поддържа на температура от 160-180°C. 
b) ПМБ се нагрява да температурата на миксиране на  горещия асфалт 
c) По време на производството на асфалт, ПМБ трябва да се поддържа на температура като тази на миксирането на горещия асфалт и да се разбърква непрекъснато. 
d) Когато нивото на ПМБ се намали,близо до нагревателната серепентина, подгряващата система трябва да се изключи, за да се предотврати жилирането около нагревателната серпентина.
e) Температурата на складиране не трябва да надвишава 190°C за да се предотврати жилиране. 
 
Контрол на качеството на сместа
a) Методът по който се установява дали полимерите са се разградили напълно се нарича  'опъване на филм' тест: неразградените частици се появяват като тъмни петна при преглед на филма на специална светлина.
 
Забележки: 
a) Полимерът се е разградил напълно когато вече няма физически частици от него, и не се появяват в сместа. Времето необходимо за това зависи от ефективността на предишните етапи, избраният битум и избрания клас  полимери, но не зависи от размера на сместа.. 
b) Горните периоди за миксиране в мелницата и наксиването са показателни. Правилните времена се определят от тестовете в сайта. За да се определи времето на миксиране, стреч филм тестът е достатъчен. 
 
 
Техническо описание:
 
ПМБ Инсталация 
 
ПМБ (Полимер модифициран битум) Инсталация
 
Основни характеристики: 
Капацитет: 20ton/h. (Теоретичен капацитет, с 5% SBS полимер, и температура на битума от 180°C, спорет процедурата на производство на MARINI) 
Капацитет на едно бъркало до 5т.. 
Инсталацията е изработена в стомамена рамка за по-лесно транспортиране. 
2 Миксиращи  цистерни с изолационни ризи, окомплектовани с 2 бъркала 
И двете миксиращи цистерни са окомплектовани с кантарни клетки за точно претегляне на битума. 
No.1 Силоз свързан с шнек за транспортиране на полимерите със система за отваряне на торбички.
No.1 Високоскоростна мелница от ново поколение с висока продуктивност 
Инсталация с универсален дизайн, с тръбни връзки от двете страни с клапани от двете страни на инсталацията. 
Висококачествени електронни компоненти надеждни за безпроблемна 
Високоскоростна режеща мелница
Високо режещата хомогенизираща мелница от ново поколение с иновативен дизайн и висока продуктивност. 
160kW, 380VAC, 50Hz, 3 фазни електрически двигатели със задвжване от ремък. 
Подгряване с течно масло. 
Гъвкави тръби за течно масло за лесно разглабяне и поддръжка на мелницата. 
Дигитално контролиран термоелемент на мелницата за за контрол на температурата. 
Висококачествено изпълнение на изработката (Не се изисква охлаждане при температура от 200°C. 
Охлаждане с водна риза за по-дълго използване (Херметически затворена.) 
Клапи за течно масло изолирани с ризи. 
Лесна за нагаждане мелница към различни приложения
Надеждна структура
 
Измерващи & миксиращи резервоари
No.2 миксиращи резервоари, всеки оборудван с по 4 бр клетки и дигитален индикатор за измерването, за правилното претегляне на битума. 
9m³ геометричен капацитет 
5-6тона работен капацитет
Всеки резервоар е оборудван с 2бр мотор от 7,5 kW , високо технологична миксираща система, специално проектирани лопатки на миксера за вискозни течности. 
За по-дълъг живот & надеждно опериране на миксера, са поставени носещи опори както на върха така и на дъното на резервоарите. 
Лопатките на миксера са проектирани да смесват материала дори и при ниски нива в резервоара. (Дори при по-малко от 100 кг на материала,като по този начин,системата ще има по-добро изпълнение и ще предотвратява залепването на полимерите по тялото на резервоара. 
Твърда структура за предотвратяване на вибрациите по причинени от високата възбуда. 
Вълнено & алуминиево покритие на целия резевоар за термична изолация.
Отопление на четири страни и на дъното на резервоара. 
Не-хлъзгащи се пътеки между резервоарите. 
Лентата за захранване с полимерите може да се монтира и от двете страни на резервоара. 
Фланги за преливане  и тръби. 
500x500мм отвор със стълба в резервоара за лесен достъп за инспектиране на резервоарите.
 
Захранваща лента за полимерите
No.1 захранваща лента за полимерите 
Електрическата и механична система са проектирани , така че захранващата лента да може да се сложи и от двете страни на измерващите и смесващите резервоари.
Ниско разположен бункер на захранващата лента за лесно захранване на торбите с полимери, с част за рязане и мрежа. 
Светлинен индикатор за опериране и зареждане 
Двойни бутони за потвърждаване на захранването с полимерите. 
 
Захранваща помпа за мелницата
Капацитет: 50м³/ч. Капацитета се регулира чрез честотен преобразувател.
DN100, PN16 битумни тръби и фланги, подгряващи клапи, клапи за протекция от прегряване, механично уплътнение специално за висока температура
15kW, директен съединител.. 
 
Помпа за захравнане на битума
Капацитет: 50м³/ч. (идентична помпа и мотор като при тези на захранващата помпа за мелницата.) 
DN100, PN16 битумни тръби и фланги, подгряващи клапи, клапи за протекция от прегряване, механично уплътнение специално за висока температура
15kW, директен съединител.. 
 
Система за контрол на температурата 
No.1 гореща маслена помпа- линии за отоплениеhot oil pump - 1.5kW, директен съединител, механично уплътнение специално за висока температура
No.2 термодвойка и визуален дигитален контрол на температурата на миксиращите резервоари .
No.1термодвойка и визуализация на дигиталния контрол на температурата на мелницата 
Система от тръби свързнаи с горещата линия. 
 
Битумни тръби
Всички битумни тръби са оборудвани с нагреватели, всяка нагревателна линия има 1” тръба и DN25 фланги. 
Всички линии на подгряване са свързани и оборудвани с предавки за маслената помпа, за осигуряване на отоплителната линия. 
No.5 DN80, PN16 пневматично задействана битумна клапа (за опериране с ПМБ инсталация) с позиции за отваряне и затваряне, DN25 фланги, специален уплътнител за високи температури на приложение на ПМБ. 
No.1 DN80, PN16ръчна битумна клапа (за връзка на инсталацията с битума) с  DN 25 фланга и специален уплътнител за висока температура. 
Система от тръби свързана с битумния и ПМБ резервоар. 
Електрическа система
 
IP54 електрически панел защитен за екстремно използване.  
Доставена мощност 380VAC, 50Hz, 3 phase . 
PLC Контролна система за ПМБ Инсталация 
Основни характеристики: 
Компютър PC с инсталирана програма за работа. 
Ако има проблем с компютъра, клиента може да свърже всеки PC към RJ45 за временни операции.  
PLC и свързани компоненти: 
Входящи серии PLC. 
PLC система за защита с бутон I/O за екстремни ситуации. 
PLC система, позволяваща напълно автоматично производство. 
ПМБ Инсталация - Мощност 
Описания Колич. Мярка Мощност Мощност Забележка
Високоскоростна режеща мелница 1 160 160 kW Y/ 
Помпа за мелницата 1 15 15 kW  
Битумна помпа 1 15 15 kW  
Бъкачка 4 7,5 30 kW  
Шнек за зареждане с полимери 1 4 4 kW
Подгряваща помпа 1 1,5 1,5 kW
Общи инсталирана мощтност, 380VAC, 50Hz, 3ph 225 kW 
 
CE Сертификат
Тази инсталация притежава СЕ сертификат за съответствия на европейския съюз за качество и изискане за безопастност, опазване на здравето и околната среда.;
 
to top